21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
547 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.547/2013

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf