21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 9 Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2013 a poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 62 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 32 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 45 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 47 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
554 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2013 a poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.554/2013

Hlasovania:

Názov
0009.pdf