21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 10 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2011/2012

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 121 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 3053 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
555 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2011/2012 Uznesenie č.555/2013

Hlasovania:

Názov
0010.pdf