21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 11 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 196 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 192 Kb Dôvodová správa
Iny 760 Kb Iny
Príloha Materiálu č.2 315 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.1 1086 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
556 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013 Uznesenie č.556/2013

Hlasovania:

Názov
0011.pdf