21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 14 Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu - opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva ROP-5.1.2013/01

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 130 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 132 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 280 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
559 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Reg.komunikácie zabezp.dopr.obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 11-obnova povodňami poškodených ciest v okr. Košice-okolie Uznesenie č.559/2013
560 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 12-obnova povodňami poškodených ciest v okr.Gelnica Uznesenie č.560/2013

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf