21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 17 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 22 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 49 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
563 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja Uznesenie č.563/2013

Hlasovania:

Názov
0018.pdf
0019.pdf