21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 18 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 13 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 18 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 115 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
564 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.564/2013

Hlasovania:

Názov
0020.pdf