21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 23 Majetkové veci

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania