21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 15 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaď. pôsobnosti samospr. kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prior. os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobit. vzdel. potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdel. úrovne príslušníkov marginal. rómskych komunít

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 149 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 139 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 156 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
561 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaď. pôsobnosti samospr. kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prior. os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobit. vzdel. potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdel. úrovne príslušníkov marginal. rómskych komunít Uznesenie č.561/2013

Hlasovania:

Názov
0016.pdf