21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 16 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospr. kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odb. prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 258 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 137 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 273 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
562 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospr. kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odb. prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.562/2013

Hlasovania:

Názov
0017.pdf