21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 21 Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 347 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
567 Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2013

Hlasovania:

Názov
0023.pdf