21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 22 Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice a delegovanie nového člena do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 128 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 128 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
568 Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice a delegovanie nového člena do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov Uznesenie č.568/2013

Hlasovania:

Názov
0024.pdf