21-2013 Dátum konania 29. 4. 2013 09:00

21-2013

Bod č. 23.c Zmena uznesenia č.541/2013 z 20.zasadnutia Z KSK konaného dňa 25.02.2013 v Košiciach - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 24 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 2354 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
571 Zmena uznesenia č.541/2013 z 20.zasadnutia Z KSK konaného dňa 25.02.2013 v Košiciach - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.571/2013

Hlasovania:

Názov
0027.pdf