22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
572 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.572/2013

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf