22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 6 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 19 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 4261 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 32 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
576 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013 Uznesenie č.576/2013

Hlasovania:

Názov
0007.pdf