22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 7 Informatívna správa Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a výstavbe pavilónu v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 25 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 14 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1588 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1070 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
577 Informatívna správa Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a výstavbe pavilónu v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.577/2013

Hlasovania:

Názov
0008.pdf