22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 9 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2012/2013

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 115 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 113 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 113 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 221 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 209 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 163 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 212 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 225 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 206 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 213 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 210 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 215 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
579 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2012/2013 Uznesenie č.579/2013

Hlasovania:

Názov
0010.pdf