22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.d Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 26 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 1965 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
591 Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.591/2013

Hlasovania:

Názov
0022.pdf