22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.g Zrušenie uzn. č. 476/2012 zo dňa 27.augusta 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Stratená na základe OVS a podmienky OVS,schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlast.nehnut. v k.ú. Stratená z dôvodov hodných osob.zreteľa pre mesto Dobšiná

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 22 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 307 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 688 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 778 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
594 Zrušenie uzn. č. 476/2012 zo dňa 27.augusta 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Stratená na základe OVS a podmienky OVS,schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlast.nehnut. v k.ú. Stratená z dôvodov hodných osob.zreteľa pre mesto Dobšiná Uznesenie č.594/2013

Hlasovania:

Názov
0026.pdf