22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.j Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Východoslovenskú distribučnú a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 28 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 335 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 880 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
596 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Východoslovenskú distribučnú a. s. Uznesenie č.596/2013

Hlasovania:

Názov
0030.pdf