22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.e Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 28 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 421 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 458 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
592 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.592/2013

Hlasovania:

Názov
0023.pdf