22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.a Rozšírenie nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 27 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 280 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
588 Rozšírenie nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.588/2013

Hlasovania:

Názov
0019.pdf