22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.k Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 27 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 35 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 302 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 363 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 289 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 295 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 321 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 314 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
597 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.597/2013

Hlasovania:

Názov
0031.pdf