22-2013 Dátum konania 24. 6. 2013 09:00

22-2013

Bod č. 18.f Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 39 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 42 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 469 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 678 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 666 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 664 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 559 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
593 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.593/2013

Hlasovania:

Názov
0024.pdf
0025.pdf