23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 20 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 42 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 47 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
608 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice Uznesenie č.608/2013

Hlasovania:

Názov
0014.pdf