23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 12 Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014- 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 128 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2668 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 355 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
610 Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014- 2020 Uznesenie č.610/2013

Hlasovania:

Názov
0016.pdf