23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 21 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 63 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 49 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 116 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 86 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
607 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie Uznesenie č.607/2013

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf
0013.pdf