23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 15.a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 23 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 39 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 298 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 334 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
613 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Uznesenie č.613/2013

Hlasovania:

Názov
0019.pdf