23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 15.b Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 36 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 39 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 645 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
614 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.614/2013

Hlasovania:

Názov
0020.pdf