23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 15.g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 170 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 41 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 325 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 534 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
619 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.619/2013

Hlasovania:

Názov
0026.pdf