23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 15.d Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 36 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 38 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 759 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1027 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 370 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
616 Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.616/2013

Hlasovania:

Názov
0022.pdf