23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 15.e Zrušenie uznesenia č. 500/2012 zo dňa 22. októbra 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 22 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 30 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 30 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 1010 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 504 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 689 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
617 Zrušenie uznesenia č. 500/2012 zo dňa 22. októbra 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.617/2013

Hlasovania:

Názov
0023.pdf
0024.pdf