23-2013 Dátum konania 26. 8. 2013 09:00

23-2013

Bod č. 15.h Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 20 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 35 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 49 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 460 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1065 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1006 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 657 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
620 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.620/2013

Hlasovania:

Názov
0027.pdf