24-2013 Dátum konania 30. 9. 2013 09:00

24-2013

Bod č. 4 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program 2007 -2013, Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 25 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 40 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
624 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program 2007 -2013, Prioritná os 2: Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately Uznesenie č.624/2013

Hlasovania:

Názov
0005.pdf