25-2013 Dátum konania 21. 10. 2013 09:00

25-2013

Bod č. 11 Ústna informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o zhodnotení činnosti za uplynulé obdobie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
637 Ústna informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o zhodnotení činnosti za uplynulé obdobie Uznesenie č.637/2013

Hlasovania:

Názov
0017.pdf