25-2013 Dátum konania 21. 10. 2013 09:00

25-2013

Bod č. 10.a Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 21 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 33 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 32 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 843 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 320 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
634 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.634/2013

Hlasovania:

Názov
0014.pdf