2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 3 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej a mandátovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
6 Schválenie programu, voľba členov návrhovej a mandátovej komisie Uznesenie č.6/2014

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf