2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 4 Správa mandátovej komisie o overení mandátu poslanca Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
7 Správa mandátovej komisie o overení mandátu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.7/2014

Hlasovania:

Názov
0005.pdf