2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 5 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
8 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.8/2014

Hlasovania:

Názov
0006.pdf