2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 6 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Prestávka

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
9 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Prestávka Uznesenie č.9/2014

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf
0013.pdf
0014.pdf
0015.pdf
0016.pdf
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf