2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 7 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
10 Voľba členov komisií - poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja do jednotlivých komisií Uznesenie č.10/2014

Hlasovania:

Názov
0020.pdf
0021.pdf
0022.pdf
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf
0031.pdf
0032.pdf
0033.pdf