2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 8 Voľba členov komisií - neposlancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
11 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja neposlancov Uznesenie č.11/2014

Hlasovania:

Názov
0034.pdf
0035.pdf
0036.pdf
0037.pdf
0038.pdf
0039.pdf
0040.pdf
0041.pdf
0042.pdf
0043.pdf