2-2014 Dátum konania 21. 1. 2014 10:00

2-2014

Bod č. 9 Záver

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania