Aktuality

Pripravované zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dátum aktualizácie: 19. septembra 2019


14-2019

Dátum konania : 21. októbra 2019 9:00

Posledné uskutočnené zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dátum aktualizácie: 3. septembra 2019


13-2019

Dátum konania : 26. augusta 2019 9:00

Ďalšie oznamy

Dochádzka poslancov

Dátum aktualizácie: 26. augusta 2019


Dochádzka poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vo volebnom období 2005-2009, 2009-2013, 2013 - 2017 a 2017 - 2022

Ďalej

Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Dátum aktualizácie: 5. júna 2019


Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na roky 2008 až 2019 obsahuje termíny rokovaní Zastupiteľstva a prípravy materiálov na rokovania Zastupiteľstva.

Ďalej

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a Vzorový rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dátum aktualizácie: 4. júna 2018


Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a Vzorový rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja:

Ďalej

Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva

Dátum aktualizácie: 27. decembra 2018


Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva boli schválené na 3. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 2002/10.

Ďalej

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení KSK

Dátum aktualizácie: 4. septembra 2019


Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja prijalo 19. apríla 2004 na svojom 17. zasadnutí Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.

Ďalej