Aktuality

Pripravované zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dátum aktualizácie: 19. septembra 2018


8-2018

Dátum konania : 22. októbra 2018 9:00

Posledné uskutočnené zasadnutie Zastupiteľstva KSK

Dátum aktualizácie: 6. septembra 2018


7-2018

Dátum konania : 27. augusta 2018 9:00

Ďalšie oznamy

Dochádzka poslancov

Dátum aktualizácie: 27. augusta 2018


Dochádzka poslancov Košického samosprávneho kraja na zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vo volebnom období 2005-2009, 2009-2013, 2013 - 2017 a 2017 - 2022

Ďalej

Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Dátum aktualizácie: 16. júla 2018


Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na roky 2008 až 2018 obsahuje termíny rokovaní Zastupiteľstva a prípravy materiálov na rokovania Zastupiteľstva.

Ďalej

Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a Vzorový rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dátum aktualizácie: 4. júna 2018


Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a Vzorový rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja:

Ďalej

Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva

Dátum aktualizácie: 24. novembra 2017


Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva boli schválené na 3. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 2002/10.

Ďalej

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení KSK

Dátum aktualizácie: 20. septembra 2018


Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja prijalo 19. apríla 2004 na svojom 17. zasadnutí Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.

Ďalej