Prehľad uznesení Košického samosprávneho kraja

Zasadnutia:

Rok : 2024 Zasadnutie : 13-2024
  Zasadnutie : 12-2024
  Zasadnutie : 11-2024
  Zasadnutie : 10-2024
Rok : 2023 Zasadnutie : 9-2023
  Zasadnutie : 8-2023
  Zasadnutie : 7-2023
  Zasadnutie : 6-2023
  Zasadnutie : 5-2023
  Zasadnutie : 4-2023
  Zasadnutie : 3-2023
Rok : 2022 Zasadnutie : 33-2022
  Zasadnutie : 32-2022
  Zasadnutie : 31-2022
  Zasadnutie : 30-2022
  Zasadnutie : 29-2022
  Zasadnutie : 2-2022
  Zasadnutie : 1-2022
Rok : 2021 Zasadnutie : 28-2021
  Zasadnutie : 27-2021
  Zasadnutie : 26-2021
  Zasadnutie : 25-2021
  Zasadnutie : 24-2021
  Zasadnutie : 23-2021
Rok : 2020 Zasadnutie : 22-2020
  Zasadnutie : 21-2020
  Zasadnutie : 20-2020
  Zasadnutie : 19-2020
  Zasadnutie : 18-2020
  Zasadnutie : 17-2020
  Zasadnutie : 16-2020
Rok : 2019 Zasadnutie : 15-2019
  Zasadnutie : 14-2019
  Zasadnutie : 13-2019
  Zasadnutie : 12-2019
  Zasadnutie : 11-2019
  Zasadnutie : 10-2019
Rok : 2018 Zasadnutie : 9-2018
  Zasadnutie : 8-2018
  Zasadnutie : 7-2018
  Zasadnutie : 6-2018
  Zasadnutie : 5-2018
  Zasadnutie : 4-2018
  Zasadnutie : 3-2018
  Zasadnutie : 2-2018
Rok : 2017 Zasadnutie : 25-2017
  Zasadnutie : 24-2017
  Zasadnutie : 23-2017
  Zasadnutie : 22-2017
  Zasadnutie : 21-2017
  Zasadnutie : 1-2017
Rok : 2016 Zasadnutie : 20-2016
  Zasadnutie : 19-2016
  Zasadnutie : 18-2016
  Zasadnutie : 17-2016
  Zasadnutie : 16-2016
  Zasadnutie : 15-2016
Rok : 2015 Zasadnutie : 14-2015
  Zasadnutie : 13-2015
  Zasadnutie : 12-2015
  Zasadnutie : 11-2015
  Zasadnutie : 10-2015
  Zasadnutie : 9-2015
Rok : 2014 Zasadnutie : 8-2014
  Zasadnutie : 7-2014
  Zasadnutie : 6-2014
  Zasadnutie : 5-2014
  Zasadnutie : 4-2014
  Zasadnutie : 3-2014
  Zasadnutie : 2-2014
Rok : 2013 Zasadnutie : 25-2013
  Zasadnutie : 24-2013
  Zasadnutie : 23-2013
  Zasadnutie : 22-2013
  Zasadnutie : 21-2013
  Zasadnutie : 20-2013
  Zasadnutie : 1-2013
Rok : 2012 Zasadnutie : 19-2012
  Zasadnutie : 18-2012
  Zasadnutie : 17-2012
  Zasadnutie : 16-2012
  Zasadnutie : 15-2012
  Zasadnutie : 14-2012
Rok : 2011 Zasadnutie : 13-2011
  Zasadnutie : 12-2011
  Zasadnutie : 11-2011
  Zasadnutie : 10-2011
  Zasadnutie : 9-2011
  Zasadnutie : 8-2011
Rok : 2010 Zasadnutie : 7-2010
  Zasadnutie : 6-2010
  Zasadnutie : 5-2010
  Zasadnutie : 4-2010
  Zasadnutie : 3-2010
  Zasadnutie : 2-2010
Rok : 2009 Zasadnutie : 27-2009
  Zasadnutie : 26-2009
  Zasadnutie : 25-2009
  Zasadnutie : 24-2009
  Zasadnutie : 23-2009
  Zasadnutie : 1-2009
Rok : 2008 Zasadnutie : 22-2008
  Zasadnutie : 21-2008
  Zasadnutie : 20-2008
  Zasadnutie : 19-2008
  Zasadnutie : 18-2008
  Zasadnutie : 17-2008
  Zasadnutie : 16-2008
Rok : 2007 Zasadnutie : 15-2007
  Zasadnutie : 14-2007
  Zasadnutie : 13-2007
  Zasadnutie : 12-2007
  Zasadnutie : 11-2007
  Zasadnutie : 10-2007
Rok : 2006 Zasadnutie : 9-2006
  Zasadnutie : 8-2006
  Zasadnutie : 7-2006
  Zasadnutie : 6-2006
  Zasadnutie : 5-2006
  Zasadnutie : 4-2006
  Zasadnutie : 3-2006
  Zasadnutie : 2-2006
  Zasadnutie : 1-2006