Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Pripravované zasadnutia

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním

Uskutočnené zasadnutia predchádzajúcich volebných období

2017 - 2022
Rok : 2022
Rok : 2021
Rok : 2020
Rok : 2019
Rok : 2018
Rok : 2017
2013 - 2017
Rok : 2017
Rok : 2016
Rok : 2015
Rok : 2014
Rok : 2013
2009 - 2013
Rok : 2013
Rok : 2012
Rok : 2011
Rok : 2010
Rok : 2009
2006 - 2009
Rok : 2009
Rok : 2008
Rok : 2007
Rok : 2006