1-2009 Dátum konania 14. 12. 2009 11:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Správa predsedu Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja o výsledkoch volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Voľba členov návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie
Bod č. 6 Správa mandátovej komisie o overení mandátu predsedu Košického samosprávneho kraja a poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Vystúpenie novozvoleného predsedu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Schválenie Rokovacieho poriadku ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11.a Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov
Bod č. 11.b Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Sever
Bod č. 12 Schválenie uznesenia
Bod č. 13 Záver

Pozvánka:

01-2009.docx

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 1. zasadnutie k 14. 12. 2009 (ZIP)
Hlasovania z 1. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 1. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 1. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor