Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2017 - 2022 v roku 2017

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
1-2017 4. 12. 2017