Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2013 - 2017 v roku 2013

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
1-2013 9. 12. 2013