Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2009 - 2013 v roku 2009

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
1-2009 14. 12. 2009